Η βελτίωση της ποιότητας παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης στους ασθενείς αποτελεί στόχο τόσο του οδοντιάτρου, όσο και του ενδοδοντολόγου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι αναγκαία μια επιτυχής και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ οδοντιάτρου και ενδοδοντολόγου.

Στο ιατρείο μας αναλαμβάνονται εξολοκλήρου ενδοδοντικά περιστατικά, πάντα σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας, από τη στιγμή παραπομπής του περιστατικού σας μέχρι και την περάτωση και επιστροφή του σε εσάς, ώστε να ολοκληρωθεί το θεραπευτικό σας σχέδιο.

Μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας ο ασθενής εισάγεται σε δωρεάν πρόγραμμα επανελέγχων, κατά περίπτωση και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.