Τα περιστατικά που αντιμετωπίζονται περιλαμβάνουν :

 Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

Μικροχειρουργική ενδοδοντία

Ενδοδοντική θεραπεία (απλή, στενοί και κεκαμμένοι ριζικοί σωλήνες, ενασβεστιωμένοι ρ.σ. κτλ)

Αντιμετώπιση συμβαμάτων ( διάτρηση ρίζας, θραύση μικροεργαλείων, βάθρο, κτλ)

Εσωτερική και εξωτερική απορρόφηση ρίζας

Αντιμετώπιση τραύματος

 Αναγεννητικές τεχνικές ( δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο)

 Ενδοδοντία σε παιδιά

Δόντια με περιακρορριζική αλλοίωση –κύστη

 Εσωτερική λεύκανση

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

Χειρουργική ενδοδοντία